ตารางสอบทั้งหมดระดับ

ลำดับ
รายละเอียดตารางสอบ
สาขา
ดาวโหลด
1

ตารางสอบปลายภาค เทอม 2.57 (หมายเหตุ ก่อนวันสอบกรุณาตรวจสอบ

TCT-RA
Smiley face
2

ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2558

TCT-RA
Smiley face
3

ตารางสอบกลางภาคเทอม 1.59 (หมายเหตุก่อนวันสอบกรุณาตรวจสอบ)

CED
Smiley face
4

ตารางสอบปลายภาค 1/59 (หมายเหตุก่อนวันสอบกรุณาตรวจสอบ)

TCT-RA
Smiley face
5

ตารางสอบกลางภาคเทอม2/59 (หมายเหตุก่อนวันสอบกรุณาตรวจสอบ)

TCT-RA
Smiley face
6

ตารางสอบปลายภาคเทอม2_59(ก่อนวันสอบกรุณาตรวจสอบ)

CED
Smiley face
7

ตารางสอบกลางภาคเทอม 1.60 (หมายเหตุก่อนวันสอบกรุณาตรวจสอบ)

TCT-RA
Smiley face
Department of Computer Education KMUTNB © 2014-2018
Tel 02-5552000 Ext. 3234,3240 Fax 02-5552164