มจพ. จัดงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Job Fair) ครั้งที่ 28


โดย : | จำนวนครั้งที่เข้าชม : 75 ครั้ง | วันที่ลง : 2020-02-03
Image_News
รายละเอียด :

 1. กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
 1. รับสมัครงานจากสถานประกอบการ
 1. ลงทะเบียนผู้ว่างงาน
 1. การวัดความถนัดด้านอาชีพ
 1. การสาธิตและฝึกอาชีพอิสระ
 1. นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มจพ.
 1. การบรรยายเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่การฝึกงาน/ทำงาน
 1. ตลาดนัดจำหน่ายอาหาร
 1. สามารถลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าได้ที่ www.job2news.com
 1. สอบถามข้อมูลพิ่มเติมได้ที่ 0-2555-2000 ต่อ 1314, 1131, 1169
 1. เข้างานและร่วมกิจกรรมฟรี โดยไม่ค่าใช้จ่าย

Facebook :