ทรัพยากร > ห้องเรียนอาคาร 52 > 52-702


ห้อง 52-702