ประกาศ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ.


โดย : Supaporn | จำนวนครั้งที่เข้าชม : 2191 ครั้ง | วันที่ลง : 2020-03-24
Image_News
รายละเอียด :

การสมัครเข้าศึกษา สามารถสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้ตามปกติ 

หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์  

Facebook / กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ.    Email / admission@op.kmutnb.ac.th

Facebook :