ประกาศ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ.


โดย : Supaporn | จำนวนครั้งที่เข้าชม : 2156 ครั้ง | วันที่ลง : 2020-03-27
Image_News
รายละเอียด :

ประกาศผลสอบนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ปวช.3 ปี, ปริญญาตรี 4-5 ปี, ปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี
ปีการศึกษา 2563 (ประกาศรายชื่อ 18.00 น.)

Facebook :