มจพ. จัดงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Job Fair)


โดย : Developer | จำนวนครั้งที่เข้าชม : 523 ครั้ง | วันที่ลง : 2022-03-10
Image_News
รายละเอียด :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ บริษัท ดีเคทู พลัส จำกัด และกลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา จัดงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 29 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้พบกับสถานประกอบการที่ตรงตามความต้องในการทำงาน หลากหลายบริษัทที่เข้าร่วมงาน โดยจัดงานกิจกรรมโครงการ โลกทัศน์อาชีพ (Pre KMUTNB Job Fair Online 2022) ในวันที่ 18, 21, 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ห้องประชุม Online : Cisco Webex Meeting)
กำหนดการวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ห้องประชุม https://bit.ly/3vE5jvt  
เวลา 13.00 - 13.15 น. - พิธีเปิดโครงการ โดย รองอธิการดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
เวลา 13.15 - 16.15 น. - การบรรยายและฝึกอบรมโครงการโลกทัศน์อาชีพ เรื่อง “ออกแบบชีวิต พิชิตงานที่ใช่” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สกุลตลา วรรณปะเข และคณะ
เวลา 16.15 - 16.30 น. - แนะนำวิธีการสมัครงานใน KMUTNB Job Fair Online 2022 โดย dk2PLUS
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ห้องประชุม https://bit.ly/3MjD7E8
เวลา 13.00 - 14.00 น. - การบรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ” โดย อาจารย์วรพรรณ วงศ์พิศาล
เวลา 14.00 - 11.15 น. - แนะนำวิธีการสมัครงานใน KMUTNB Job Fair Online 2022 โดย dk2PLUS
วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 ห้องประชุม https://bit.ly/3Kde6bP
เวลา 13.00 - 14.00 น. - การบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่แรงงานในอนาคต” โดย อาจารย์ชานุกฤต เธียรกัลยา
เวลา 14.00 - 11.15 น. - แนะนำวิธีการสมัครงานใน KMUTNB Job Fair Online 2022 โดย dk2PLUS
หมายเหตุ  1. ห้องประชุม Online เปิดตั้งแต่เวลา 12.45 น. ผู้เข้าร่วมงานลุ้นรับของรางวัลภายในงานทุกวัน 
กำหนดการนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 29 (KMUTNB Job Fair Online 2022)
โดยเริ่มกิจกรรม วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 ห้องประชุม Online : Cisco Webex Meeting (https://bit.ly/3GLjWPp)
เวลา 09.30 - 09.45 น. - พิธีเปิดงาน
รองอธิการดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน
อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวบทบาทกรมการจัดหางานกับการสมัครงานในยุคปัจจุบัน  
อธิการบดี กล่าวเปิดงาน
เวลา 09.45 - 10.00 น. - บริษัท ดีเค ทูพลัส จำกัด แนะนำวิธีการสมัครงานภายในงาน KMUTNB Job Fair Online 2022
เวลา 10.00 - 12.00 น. - บรรยาย/วิดีทัศน์แนะนำสถานประกอบการ ช่องทางสื่อสารของสถานประกอบการ
เวลา 09.00 - 16.00 น. - เปิดช่องทางสื่อสารของสถานประกอบการ ให้ผู้สมัครงานได้พูดคุยกับสถานประกอบการแต่ละแห่งโดยตรง
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565
ห้องประชุม Online : Cisco Webex Meeting ( https://bit.ly/3GQXHaS ) 
เวลา 09.30 - 10.00 น. - บริษัท ดีเค ทูพลัส จำกัด แนะนำวิธีการสมัครงานภายในงาน KMUTNB Job Fair Online 2022
เวลา 10.00 - 12.00 น. - บรรยาย/วิดีทัศน์แนะนำสถานประกอบการช่องทางสื่อสารของสถานประกอบการ
เวลา 09.00 - 16.00 น. - เปิดช่องทางสื่อสารของสถานประกอบการ ให้ผู้สมัครงานได้พูดคุยกับสถานประกอบการแต่ละแห่งโดยตรง
สามารถลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าได้ที่ www.job2news.com
สอบถามข้อมูลพิ่มเติมได้ที่ 0-2555-2000 ต่อ 1314, 1131, 1169 หรือที่ 085-1325759
เข้างานและร่วมกิจกรรมฟรี โดยไม่ค่าใช้จ่าย
พัทธนันท์/ข่าว

ไฟล์ที่แนบมาด้วย :
Facebook :