ขั้นตอนการขอลาออกและ Transcript


โดย : Developer | จำนวนครั้งที่เข้าชม : 1230 ครั้ง | วันที่ลง : 2022-04-20
Image_News
รายละเอียด :

*ทุกขั้นตอนต้องมาที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถฝากเพื่อนรับมอบอำนาจมาได้ (กรณีอยู่ไกล ส่งไปรษณีย์มาให้เพื่อน)

* เอกสารทั้งหมดต้องมายื่นที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น พร้อมกับชำระค่า transcript *

ไฟล์ที่แนบมาด้วย :
Facebook :