ขั้นตอนการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2564


โดย : Developer | จำนวนครั้งที่เข้าชม : 2483 ครั้ง | วันที่ลง : 2022-04-22
Image_News
รายละเอียด :

ภาควิชาขอประชาสัมพันธ์กำหนดการขอสอบและสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับรายละเอียดการส่งเล่มและไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์ภาควิชาจะขอเชิญนักศึกษาเข้าประชุมชี้แจง ซึ่งจะประชาสัมพันธ์อีกครั้ง

โปรดติดตามกำหนดการ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย :
Facebook :